Naw-Rúz – D’Bahá’í Neit Joer – 21. Mäerz 2022 – 1 Bahá, 179 B.E.

Naw-Rúz D’Bahá’í Neit Joer – 21. Mäerz 2022 – 1 Bahá, 179 B.E.

Bahá’ís feieren 11 helleg Deeg am Joer. Dës Geleeënheete fannen dacks a Form vu Gemeinschaftstreffe statt, entweeder méi grouss oder méi kleng, op fir jiddereen, mat all Kéiers engem Programm, dee bei d’Bedeitung vum jeeweilegen Dag passt. De Bahá’í Dag ass vu Sonnenënnergang bis Sonnenopgaang. 1

Naw-Rúz, d‘Bahá’í Neit Joer ass den 1. Dag vum neie Joer. Et ass ee vun 9 hellegen Deeg, wou een net sollt schaffen. Et ass en Dag vu Freed.

—-

D’Universaalt Haus vun der Gerechtegkeet, dat héchst Gremium am Bahá’í Glawen, schéckt gewéinlech fir d’Neit Joer e Message mat deem wat am Joer geschitt ass, wat erreecht gouf a wat eis an den nächste Joeren erwaart.

Ëffentlech Unerkennung vum Glawen fir Naw-Rúz vun enger Rei vu Perséinlechkeeten (2007, p. 78)⁠.

Naw-Ruz Baha’i Neit Joer.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s