Authentesch a richteg.

Advertisements

Buchvirstellung / Lancement du livre : Wäisheeten aus aller Welt – Eclats de Sagesse – Words of Wisdom

img-20180801-wa0001

Mardi 31.7.2018 à 19heures

Lancement du livre: Wäisheeten aus aller Welt – Eclats de Sagesse – Words of Wisdom

sélectionnés par Jean-Marie Nau

en présence de Fernand Schaber, Président de Unity Foundation

Creutz & Partners “Au Palais” – 22, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Lëtzebuerg

empruntable à la Bibliothèque Nationale du Luxembourg

 

img_20180714_121048.jpg

https://www.creutz-partners.com/en/engagement/palais

Liest d’Buch op ärem Handy, ärer Tablett oder Laptop / Lisez le livre sur votre téléphone, tablette ou sur votre portable / Read on your phone, tablet and laptop:

 

 

 

Lëtzebuergesch um T-Shirt

Doheem sinn am Haus vum Papp

E puer Stéchwierder par rapport zum Artikel: ‘Zu Hause sein im Hause des Vaters’ vum Paschtouer Frank Mertin:

D’Eltere setzen eis Grenzen, si probéieren op mannst. Lieft Erzéiung vu Grenzen? Et ass nëtzlech iwwer eis eege Grenzen als Mënsch nozedenken, sief dat materiell an imateriell Grenzen. Mir selwer setzen eis Grenze beim Iessen an Drénken; wéi vill Tëlee mer kucken a wat mer am Liewen erreeche wëllen.

‘Féier op mech um richtege Wee’. Et ass eng daagdeeglech Aufgab, de richtege Wee ze huelen; fir op d’Aarbecht, fir an d’Vakanz an de Wee dee mir an eiser Fräizäit huelen.

Als Baha’i gëtt Baha’u’llah mir eng Visioun mat enger flotter Zukunft. D’Institutioune vum Glawen hëllefe mer mat de grousse Richtungen. Ech awer muss d’Entscheedunge selwer huelen an dat ass d’Fräiheet. Kreativitéit gëtt encouragéiert an d’Berodung mat aneren erlaabt eis, zesummen op dësem Wee ze léieren, duerch Aktiounen, Reflektiounen, zesumme léieren an nei Aktiounen.

Mam Alter wiisst d’Bewosstsinn, das mer stierflech sinn. Oder geet eist Liewen, no dësem Liewen, an enger anerer Form weider? An dat ouni d’Limitte vun der Zäit an dem Espace.

Ass dat gréisste Verlaangeren net d’Verlaangeren, méi ze verstoen, d’Liewe besser an de Grëff ze kréien, nei Saachen an der Welt z’entdecken a kënnen eppes dozou bäidroen, d’Welt ze verbesseren?

Ongerechtegkeet mécht mech rosen an erwächt mech. Dat gëtt et dach net. Dat kann dach net sinn. Et ass en Opruff Mënsch ze sinn.