Witz

… … …

E Journalist huet héieren, dass en eelere jiddesche Mann all Dag während 60 Joer, eng dräi véierel Stonn virun der westlecher Mauer (eng helleg Plaz a Jerusalem) biet. De Journalist huet hie gefrot. Fir wat biet dir all Dag?

Hie sot: Ech biede fir de Fridden tëscht de Chrëschten, Judden an de Musulmaner, fir dass d’Kricher an den Haass ophält, fir dass eis Kanner sécher als verantwortlech (responsabel) Erwuessener opwuessen an déi aner Mënsche gär hunn, fir dass d’Politiker eis d’Wourecht soen, an d’Interesse vun de Leit virun hir eegen Interesse stellen.

De Journalist huet du gefrot: A wéi spiert dir iech no 60 Joer bieden?

Et ass wéi wann ech fir d’Mauer schwätzen.

آخرین نتیجه ( آخرین کلام

خبرنگاری طی مصاحبه ای از پیر مرد یهودی که بمدت 60 سال و هر بار 45 دقیقه
کنار دیوار مقدس غربی اورشلیم به نیایش پرداخته بود پرسید دعای روزانه شما طی
این 60 سال چه بوده؟
پیر مرد گفت دعا میکنم برای: صلح بین مسیحیان- کلیمیان و مسلمانان/ از بین
رفتن تمام تنفر ها و جنگ ها/ رشد توام با بی خطری جوانها و تبدیل آنها به
افراد با مسئولیتی که انسانها را دوست داشته باشند/ و بلاخره اینکه سیلستمداران
بما راست بگویند و منافع جامعه را فراتر از منافع خودشان قرار دهند.
خبر نگار پرسید: در نهایت احساس شما چیست؟
پیر مرد گفت : احساس میکنم دارم با دیوار حرف میزنم.

THE ULTIMATE RESULT ( The last word ).
A journalist who had heard about an elderly Jewish man praying for 60 years ( for 45 minutes each time ) at the Western Wall ( a holy site in Jerusalem ) interviewed him one day asking “ what do you pray for each day?”. He said: "I pray for: peace between the Christians, Jews and the Muslims / all the wars and all the hatred to stop/ all our children to grow up safely as
responsible adults and to love their fellow man/ that politicians tell us the truth and put the
interests of the people ahead of their own interests." The journalist then asked, "How do you feel after doing this for 60 years?" "Like I’m talking to a wall."

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s