Pädagogescht didaktescht Handbuch fir d’Lëtzebuergescht

«D’ Sprooch ass d’Kleedung vun de Gedanken » Samuel Johnson, engl. Schrëftsteller

 « D’Sprooch ass d’Quell vun alle Mëssverständnesser » Antoine se St-Exupéry, fr Schrëftsteller

 « D’Sprooch ass nom Këssen dat erreegendst Kommunikatiounsmëttel, dat d’Mënschheet entwéckelt huet », onbekannt

 « Eng frëndlech Zong ass e Magnéit fir d’Häerz vum Mënsch. » Bahá’u’lláh

Aféierung_ 10
Wuertschaz 30
Verben_ 112
Grammatik_ 134
Phonetik_ 162
Biller beschreiwen – Mëndlechen a schrëftlechen Ausdrock_ 183
Literatur 186
Lidder – Sangen ass flott 215
Visiten a Muséeën, Theateren, Bibliothéiken a Fester 261
Exercicer 264
Geschirkëscht 270
Glossar 271
Quellenangaben_ 274

Voilà une mise à jour de mon outil pédagogique et didactique pour les cours de luxembourgeois.Au plaisir de lire vos commentaires et suggestions.

jean-marie nau

Download/Téléchargement: Pädagogescht – didaktescht Handbuch current

Nei Saache kënnen entdecken a genéissen

Advertisements

3 thoughts on “Pädagogescht didaktescht Handbuch fir d’Lëtzebuergescht

  1. Pingback: Lëtzebuergeschcours zu Stroossen, mam Zil: den Niveau B1, Niveau 5, Moienasbl, 30 Stonnen | Jean-Marie Nau's Blog

  2. Pingback: Lëtzebuergeschcours um Briddel, N1,A1 | Jean-Marie Nau's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s