Hei e puer Froen a meng Äntwerten, am Kader vun enger Studie iwwert d’lëtzebuerger Sprooch

Questionnaire

Organisatioun: ech schaffen als Indépendant fir verschidde Gemengen an Organisatiounen déi Lëtzebuergeschcoursen offréieren.

1. Zënter wéini enseignéiert Dir Lëtzebuergesch? Zënter 1998

2. Hutt Dir virdrun (eng) aner Sprooch(en) enseignéiert? Wat fir (eng) Sprooch(en)? Englesch

3. Ärer Meenung no, wat ass besonnesch oder schwéier beim Ënnerriichte vum Lëtzebuergeschen (wa méiglech, par rapport zu deem vun anere Sproochen)?

U sech ass d’Sprooch net méi schwéier wéi Däitsch z.B. E puer Faktore spillen awer mat a maachen et vläicht méi schwéier, fir eng Persoun, déi wëllt Lëtz. Léieren.

– D’Sprooch ass nach net ganz standardiséiert

– Eng grouss Zuel vu Lëtzebuerger schreiwen net richteg (si hunn et ni misste léieren)

– Et gëtt offiziell nach kee Lëtzebuergeschproff (vum Statut gesinn), sou dass d’Enseignanten dacks net wëssen, wéi si am beschte fir Erwuessener enseignéieren.

4. Wat fir eng Sprooch schwätzt Dir ausser Lëtzebuergesch am heefegste besonnesch an der Klass um niddregen Niveau, fir z.B. Bedeitunge vu lëtzebuergesche Wierder oder Expressiounen z’erklären? Firwat?

Je no deem op d’Studente franséisch oder englesch verstinn, erklären ech an deene Sproochen.

5. Fannt Dir, datt et elo genuch Materialie fir den Enseignement vum Lëtzebuergesche gëtt? Wann net, u wat fir Materialie mangelt et nach, Ärer meenung no?

Digital Medien an d’Print Medie bréngen ëmmer méi Léierprodukter zougänglech fir jiddereen. Den Lod (www.lod.lu) wäert och gläich komplett sinn, an domat hu mir e vollstännegen Dictionnaire a 5 Sproochen!

6. Ärer Meeenung no, wat ass déi haapt Motivatioun vun de meeschte Schüler, fir Lëtzebuergesch ze léieren? Si wunnen hei am Land; si wëllen hir Kanner verstoen; wéinst der Aarbecht, si wëllen déi duebel Nationalitéit.

7. Et gëtt nach keng Coursen, wou ee Lëtzebuergesch um héige Niveaue ka léieren (z.B. C1 oder C2). Mengt Dir, datt esou Klassen an Zukunft solle gehal ginn? Wa jo, wat fir Schüler wäerten dohi kommen?

Sou wäit ech weess offréiere Moienasbl a vill aner Gemengen Konversatiounscoursen. Et gi Leit, déi Freed un der Sprooch hunn, a si wëllen hiren Niveau ze verbesseren. Persounen, déi eng gewësse Verantwortung op hirer Aarbecht hunn, wëllen hir Kenntnisser verbesseren. Vun offizieller Säit oder och anerwäerts gëtt et de Moment keng grouss Demande fir sech ‘korrekt’ op Lëtzebuergesch auszedrécken oder ze schreiwen (ausser bei de Medien an um Fernseh).

Jean-Marie Nau, 4.3.2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s